Elektron sənəd dövriyyəsi

Biznesinizin effektivllk səviyyəsinin artması üçün “Caspel” şirkəti özünün məxsusi elektron sənəd dövriyyəsini işləyib hazırlamışdır. Sistemin quruluş konsepsiyası novator ideyaları ilə elektron sənəd dövriyyəsi və korporativ kontentin idarəedilməsi sahəsində müşahidə olunan meyllərə riayət edilməsi arasında olan balans üzərində əsaslanmışdır.

Suallarınız yaranıb?

Telefonunuzun nömrəsini və ya e-mailinizi göstərilən sahəyə daxil edin. Biz mütləq Sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqi bütün əməkdaşların işinin effektivliyini artırmağa, sənədləşməni qaydaya salmağa və onun qorunub saxlanmasının təhlükəsizliyini yüksəltməyə imkan verəcəkdir.

Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiq edilməsi aşağıdakı işlərin aparılmasını tələb edir:

  • hazırda qüvvədə olan kağız sənəd dövriyyəsinin yoxlanması ilə müşayiət olunan ilkin auditin keçirilməsi;
  • sənədləşmənin validasiyasının aparılması;
  • müəssisənin əməkdaşları arasında informasiya əlçatarlığı, sənədlərin oxunması və onlara düzəlişlər verilməsi hüquqlarının sazlanması;
  • sənədlərin saxlanması qaydalarının və müddətlərinin müəyyən edilməsi.

Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi müəssisənin rəhbərliyinin məhsuldar gündəlik iş aparması üçün çevik idarəetmə alətləri təqdim edir. Bu alətlərə, o cümlədən, idarəetmə həllərinin təhlili və düzgün idarəçilik qərarlarının verilməsi, əməkdaşların işinin effektivliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi və idarəetmə məsələlərinin optimallaşdırılması üçün əlavələr daxildir.

“Caspel” şirkəti tərəfindən təklif olunan həllərin üstünlükləri

“Caspel”in işləyib hazırladığı elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin müəssisənizdə tərbiqi Sizə aşağıdakı üstünlükləri əldə etməyə imkan yaradacaqdır:

  • Vaxta qənaət. Sizə və Sizin əməkdaşlara mühüm bir sənədin kağız surətini axtarmağa ehtiyac qalmayacaqdır. Məntiqli indeksasiya və sadə axtarış funksiyası ilə olan mərkəzləşdirilmiş məlumat bazası biznesinizə aidiyyatı olan hər hansı informasiyanın itməsi ehtimalını istisna edir;
  • Biznesinizin daxili işinin şəffaflığı. Sizin istədiyiniz anda hər hansı bir sənədin statusuna və istifadəçilər tərəfindən edilmiş düzəlişlərin siyahısına əlçatarlıq əldə etmək imkanınız vardır;
  • Uzaqda olan əməkdaşların iş prosesinə cəlb edilməsi imkanı. Məsafə artıq biznesinizlə başqa bir qitədə yaşayan dəyərli əməkdaş arasında maneəyə çevrilməyəcəkdir;
  • Məlumat təhlükəsizliyinin yüksəlməsi. Avtomatik rezerv surətçıxarma sistemi məlumatlarım təsadüfi və ya bilərəkdən korlanmasının qarşısını alacaqdır;
  • Sənədlərin kağız analoqlarının çapına və göndərilməsinə xərclərin azaldılması. Müəssisə daxilində sənəd dövriyyəsi üçün sənədlərin çapı lazım olmayacaqdır ki, bu da kağıza və çap texnikasının xidmətinə çəkilən xərclərə qənaət etməyə imkan verəcəkdir;
  • Gündəlik məsələlərin həllərinin optimallaşdırılması və işin ciddi uçotu ilə birlikdə bütün səviyyələrdə olan əməkdaşların iş rahatlığının səviyyəsinin artırılması.

İnteqrasiya həlləri

Cloud Solutions

“Bulud” həlləri orta və iri biznesin effektiv fəaliyyəti və inkişafı üçün bir alətdir.

Biznes proseslərin avtomatlaşdırılması

Biznesin aparılmasının müasir təcrübəsi insan amili səbəbindən buraxılan səhvləri istisna edir.

yuxarı