Elektron saxlancların yaradılması və çap sisteminin optimallaşdırılması

“Caspel” şirkətinin ixtisaslaşma istiqamətlərindən biri də sənədlərin elektron saxlanma sistemlərinin hazırlanması və tətbiqidir. “Caspel” tərəfindən yaradılmış elektron arxivlərmüxtəlif istehsal, maliyyə və kommersiya müəssisələrində müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməkdədir. Hazırladığımız məlumatların elektron saxlanma sistemlərinin fərqləndirici xüsusiyyətləri, onların universallığı və həm kiçik və orta bizneslə iş üçün, həm də korporativ şəbəkələrin daxilində aparılan iş üçün nəzərdə tutulmalarıdır.

Suallarınız yaranıb?

Telefonunuzun nömrəsini və ya e-mailinizi göstərilən sahəyə daxil edin. Biz mütləq Sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Elektron sənəd dövriyyəsinin aparılması aşağıdakı funksiyaların kompleks tətbiqi ilə sənədlərin idarəedilməsi səviyyəsinin keyfiyyətli şəkildə artmasına yönəlmişdir:

  • müəssisənin lokal şəbəkəsinin hər hansı bir nöqtəsindən sənədlərə daimi və sabit qorunan əlçatarlığın təmin edilməsi;
  • sənədlərin rahat və anlaşıqlı iyerarxiya, naviqasiya və verilmiş parametrlər üzrə axtarış funksiyası ilə məntiqi strukturunun qurulması;
  • sənədlərin təsadüfi və ya bilərəkdən zədələnməsinin etibarlı mühafizəsi, məlumatlara icazəsiz yetərliliyin qarşısınını alınması;
  • konkret sənədlərin əməkdaşlar tərəfindən edilmiş düzəlişlərin tarixçələri də yadda saxlanmaqla baş verən dəyişikliklərinə daim nəzarət edilə bilinməsi;
  • daxili istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sənədlərin kağız və çap xərclərində daim qənaət edə bilmək imkanı ki, bu da xüsusilə iri korporasiyalar üçün çox aktualdır.

Təklif edilən sistemin xüsusiyyətləri

“Caspel” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmış elektron sənədləşmə sistemi, elektron arxivin təhlükəsizliyinin qorunmasını, indeksasiya və axtarış funksiyalarını təmin etməklə kağız sənədlərin kütləvi şəkildə elektron sənədlərə keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistemdə mövcud olan çevik sazlamalar sənədləşmənin tərkibini bütün mümkün formatlarda idarə edərək ondan istənilən istifadə ssenariləri qurmağa imkan verir. Bu zaman, zərurət halında sənədlərin ilkin məlumatlarınin dəyişməzliyinə zəmanət verilir.

Sənədlərin kütləvi şəkildə elektron formata keçirilməsi zamanı əvvəlcə onların ilkin auditi keçirilir. Bu audit zamanı kağız sənəd dövriyyəsində olan bütün sənədlərin yoxlanması həyata keçirilir. Validasiya aparıldırdan və sənədlərin müəlliflərinin müəyyən edilməsindən sonra əməkdaşlara elektron arxivdəki sənədlərə baxış keçirmək, onları redaktə etmək və ya yeni sənədlər yaratmaq, oraya yeni nömrələnmiş sənədləri əlavə etmək icazəsi verən hüquqları paylamaq kifayətdir.

Sənədləşmənin elektron saxlancı vasitəsilə Siz biznesinizin fasiləsizliyinə və bütün məlumatlarınızın təhlükəsizliyinə əmin ola bilərsiniz.

İnteqrasiya həlləri

Cloud Solutions

“Bulud” həlləri orta və iri biznesin effektiv fəaliyyəti və inkişafı üçün bir alətdir.

Biznes proseslərin avtomatlaşdırılması

Biznesin aparılmasının müasir təcrübəsi insan amili səbəbindən buraxılan səhvləri istisna edir.

yuxarı