CASPEL

IT & Telecom Solutions Integrator

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Elektron kənd təsərrüfatı yaradılması üzrə aparılan işlər çərçivəsində pilot Xaçmaz rayonunda torpaq sahələrinin identifikasiyası sistemi, fermer təsərrüfatlarının reyesri və sistemin digər modulları üzrə buraxılış-işəsalma və təcrübə işləri keçirilmişdir.

Bundan da başqa Nazirliyin sənəd dövriyyəsinin elektron uçot sisteminə keçid üzrə uğurlu işlər aparılmış, nazirliyin rayonlarla və infrastrukturun əsas institutları ilə rabitəsi həyata keçirilmişdir. Bundan da başqa texniki nəzarətin inspeksiyasının avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi istismara verilmişdir.

Beləliklə, "Caspel" şirkəti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üçün IT-həllərin təqdim edilməsi prosesində aşağıdakı bir sıra təqdimatları həyata keçirmiş olmuşdur:

  • nazirliyin IT-strukturunun yenidən təşkil edilməsi;
  • optik-lif daşıyıcıları üzərində IT-şəbəkənin qurulması;
  • elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin quraşdırılması;
  • elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiq edilməsi.
yuxarı